کتابخانه چوبی قفسه دار|قفسه کتاب | فایل کشویی| کانتر ایستاده و نشسته

کتابخانه ،جاکتابی،قفسه کتاب چوبی :

طراحی و ساخت انواع کتابخانه چوبی (جاکتابی ،قفسه ) در ابعاد و رنگهای مختلف متناسب با اتاق و نوع کاربری ،جهت کتاب ،زونکن ،مجلات و غیره
کارشناسان این شرکت جهت ارائه خدمات بیشتر به مشتریان ، آمادگی حضور در محل مشتری و بازدید از سالن مربوطه ،مشاوره و ارائه نقشه سه بعدی طرح های پیشنهادی را دارند.

فایل کشودار :

فایل کشویی (فایل کشودار) در رنگها و ابعاد مختلف دارای تعداد کشوهای متنوع بهمره قفل
فایل کشویی در کنار میزهای مدیریتی و یا بصورت مجزا جهت بایگانی مدارک و یا قرار دادن اسناد و مدارک مورد استفاده قرار می گیرد.
کارشناسان این شرکت جهت ارائه خدمات بیشتر به مشتریان ، آمادگی حضور در محل مشتری و بازدید از سالن مربوطه ،مشاوره و ارائه نقشه سه بعدی طرح های پیشنهادی را دارند.


 

کانتر ایستاده و نشسته :

کانتر ایستاده و نشسته در طرح و رنگهای مختلف جهت استفاده در بانکها ،گیشه ها ،کانتر اطلاعات و غیره
کارشناسان این شرکت جهت ارائه خدمات بیشتر به مشتریان ، آمادگی حضور در محل مشتری و بازدید از سالن مربوطه ،مشاوره و ارائه نقشه سه بعدی طرح های پیشنهادی را دارند.

 


جاکتابی،قفسه کتاب،کمد اداری
قفسه کتاب چوبی
کتابخانه
فایل کشودار،کمد اداری
فابل کشودار
فایل کشویی