فروش ویدئو پروژکتور |نصب دیتا پروژکتور |ویدئو پروژکتور

فروش ویدئو پروژکتور،نصب ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور

ویدئو پروژکتور از دیگر تجهیزات سالنهای کنفرانس ،آمفی تاتر و سالنها و کلاسهای آموزشی می باشد که نمایش فیلم و یا نمایش تصاویر کامپیوتر مورد استفاده قرار می گیرد.
جهت انتخاب ویدئو پروژکتور مناسب، باید قدرت روشنایی ویدیو دیتا پروژکتور خود را متناسب با شرایط محیطی که از آن استفاده می نماییم درنظر بگیریم.

 

 

وضعیت موجودی این ویدئو پروژکتورها در تاریخ 94/05/29:جهت اطلاع ازموجودی این ویدئو پروژکتور ها با شرکت تماس حاصل فرمایید.

 

انتخاب ویدئو پروژکتور مناسب

با شناخت تقسیم بندی قدرت روشنایی ویدئو پروژکتورها می توان دیتا پروژکتور مناسب حود را انتخاب نمود.
ویدیو پروژکتور ها با توجه به میزان روشنایی شان به سه گروه کلاسهای آموزشی،سالنهای کنفرانس و کلاسهای آموزشی متوسط و سالنهای آمفی تاتر تقسیم می شوند.


ویدئو پروژکتور مناسب کلاسهای آموزشی

قدرت روشنایی این ویدیو پروژکتور ها معمولا" بین 2200 تا 2600 انسی لومنز می باشد.ویدئو پروژکتور مناسب سالنهای کنفرانس و کلاسهای آموزشی متوسط

میزان روشنایی این دیتا پروژکتورهای 3200 تا 4000 انسی می باشد.


ویدئو پروژکتور مناسب سالنهای آمفی تاتر بزرگ

این ویدئو پروژکتور هاقدرت روشنایی بین 4000 تا 10000 انسی لومنز دارند.
 


فروش ویدئو پروژکتور
فروش ویدئو پروژکتور،نصب ویدئو پروژکتور
فروش ویدئو پروژکتور بی سیم
نصب ویدئو پروژکتور بی سیم
فروش ویدئو پروژکتور ،نصب ویدئو پروژکتور
فروش ویدئو پروژکاور ،تجهیزات نصب ویدئو پروژکتور
فروش ویدئو پروژکتور،نجهیزات نصب ویدئو پروژکتور
فروش ویدئو پروژکتور،تجهیزات نصب در سقف ویدئو پروژکتور